Bönebok. Innehållande: böner för morgon och afton, en psalm för hwar dag i weckan, beredelse till den h. nattwardens begående, betraktelse för den som första gången går till Herrans nattward. Samt communion-böner. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1811

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1811 Sverige, Nyköping 168 sidor. 24:o(12).