Början, fortsättning och slut på min afbrutna s. k. kritik

Författare
Georg Fraser
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J. C. Lagerspetz 1888 Sverige, Wiborg 46 sidor.