Búc̛ tranh toàn ca̕nh - tâp truyên ngán các nuóc Bác Âu

Författare
(Vü Dinh Binh, Lại Nguyên Ân chiói thiẹu)
Språk
Vietnamesiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lao Dọng 1985 Vietnam, Hà noi 218 sidor.