B-arbetad o-kunskap

Författare
Lina Nordenström
(Lina Nordenström.)
Genre
Artists' books
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet 2018 Sverige, Uttersberg, Uttersberg 72 onumrerade sidor illustrationer 13 cm