BIFROST - instrument for automatic digital recording of road cross profiles

Författare
Olle Andersson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens väg- och trafikinstitut 1973 Sverige, Stockholm 15 sidor.