BUMS-systemet - nuläge och utvecklingslinjer

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kommunförb., Kommunsamköp (distr.) 1984 Sverige, Stockholm, Älvsjö 117 sidor. 25 cm 91-7344-439-1