BUMS - en attitydundersökning

Författare
Christina Nord
(Christina Nord, Karin Åman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige, Borås 44 sidor. : ill.