BUMS - en kort beskrivning

Författare
Elisabeth Anderson-Benchekroun
(Elisabeth Anderson-Benchekroun, Gunnel Jarbrant)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Borås 31 sidor. : ill.