Ba etminan ranandegi kardan - amniyatdar terafik baraye koodakan ba natavani jesmi

Författare
Torbjörn Falkmer
Språk
Persiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens väg- och transportforskningsinstitut 2010 Sverige, Linköping 60