Babina - En sirkusponni forteller. Illustr. av forf.

Författare
Anna-Lisa Almqvist
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Norge, Oslo