Bacchanaliska ordens-capitlets handlingar

Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hanselli 1853 Sverige, Upsala
Hanselli 1852-1853 Sverige, Upsala [4], 304 sidor.
Charles Backman 1837 Sverige, Götheborg 2 sammanbundna volymer (188 sidor, 261 sidor)