Bacchanaliska qwäden. Första stycket. =Anon. 1-4. 1772.= Del 3, N:o 3. Stockholm, tryckte hos Andreas Holmerus, år 1772. 08 s

Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1772 Sverige, Uppsala, Stockholm