Bacchanaliska qwäden. Första stycket. =Anon. 1-4. 1772.=

Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1772 Sverige, Uppsala, Stockholm 8:o.
(Edman : Holmerus 1772 Sverige, Uppsala, Stockholm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan