Bacchi riddarslag - uppfördt i sällskapet H. J. högtidsdagen den 19 januari 1879

Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1879 Sverige, Karlstad 15 sidor.