Bacchi tempel, öpnadt vid en hieltes död. =Anon=. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet. M.DCC.LXXXIII

Originaltitel
Bacchi tempel
Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1783 Sverige, Stockholm [04] , ii124 sidor. =(s. 1/2 blank)=; 9 inklistr. kopparsticksvinj. =(graverade)=. 8:o.
(kungl.tryckeriet 1783 Sverige, Stockholm [04] , ii124 sidor. =(s. 1/2 blank)=; 9 inklistr. kopparsticksvinj. =(graverade)=. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan