Bacillus thuringiensis (Bt) och genmodifierade grödor

Författare
Barbara Ekbom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala [4] sidor.