Backlash

Författare
Lisa Jackson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin USA 2019 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 544 sidor 17.1 cm 978-1-4201-4821-3