Backwards-looking operators in intensional logic and in philosophical analysis

Författare
Esa Saarinen
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Helsinki 15 sidor. 951-45-1181-6, 951-45-1182-4