Badelunda kyrka - inre renovering 2003 - antikvarisk kontroll : Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöavdelningen, Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås 12 sidor. : färgill. 974472-8-5 (Invalid)