Bagar- och tvättstuga vid Karmansbo bruk - yttre upprustning 2002-2003 : antikvarisk kontroll : Täkten 1:49, Heds socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2003 Sverige, Västerås 10 sidor. : ill. 974472-3-4 (Invalid)