Bagerska kontoret - dokumentation inför och under ombyggnaden : fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län : byggnadsantikvarisk dokumentation

Författare
Kerstin Börjesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 21 sidor. : ill.
Malmö Kulturmiljö, Enheten för Kulturmiljövård 2006 Sverige, Malmö 21 sidor., [23] sidor. : ill. (huvudsakligen i färg)