Bagge, Lindahl och nationalinkomsten - om "National income of Sweden 1861-1930"

Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekonomisk-historiska inst., Univ., AV-centralen 1982 Sverige, Lund, Lund [2] sidor., sidor. 5-60 sidor. 21 cm