Bakom bilderna

Författare
Claes Andersson
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier 1972 Sverige, Stockholm, Finland 194 sidor.
Söderström 1972 Finland, Helsingfors 194 sidor.