Baltic EIA - international conference on the environmental impact assessment : 28-29 April 1999, Pärnu, Estonia : conference proceedings

Författare
(Edited by Kaja Peterson)
Genre
Konferenspublikation, Konferenser
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholm Environment Institute - Tallinn Centre 1999 Estland, Tallinn 83 sidor. 9985-9114-5-8