Baltic

Författare
Jim Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens maritima museer 2017 Sverige
Sjöhistoriska museet 2017 Sverige, Stockholm 28 sidor. illustrationer