Baltisk säkerhet - handlingsfrihet och försvarbarhet

Författare
Bo Ljung
(Bo Ljung, Tomas Malmlöf, Karlis Neretnieks)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2010 Sverige, Stockholm 118 sidor.