Bandet från berget - ett spel för historiska röster

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Carl Henrik Svenstedt.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf., Ordfront (distr.), Ordfront 1984 Sverige, Åtvidaberg, Stockholm, Stockholm 38 sidor. 21 cm