Bandy-jubel

Författare
Arne Argus
(Arne Argus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hedéns grafisk konsult, Arne Argus 2005 Sverige, Linköping 320 sidor. ill. (vissa i färg)