Bandy - från Tomtedansen i Karlstad till festen på Zinken

Författare
Bill Sund
(Text: Bill Sund bilder: Martin Nauclér.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sigma, Fingraf 2000 Sverige, Stockholm, Södertälje 135 sidor. ill. (vissa i färg) 22 cm