Bandy - teknik, taktik, träning

Författare
Curt Einarsson
(Curt Einarsson teckningar: Susanna Boussard.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sesam, Bonnier 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 47 sidor. ill.