Baptism, church and ecumenism - collected essays = Gesammelte Aufsätze

Författare
Eero Huovinen
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luther-Agricola-Gesellschaft 2009 Finland, Helsinki 408 sidor. 21 cm. 978-951-9047-71-3, 951-9047-71-9