Baptistförsamlingen Filadelfia 100 - 1897-1997

Författare
(Redaktionsgrupp: Kerstin Gårsjö, Alf Eriksson, Gunnar Lagerqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Församlingen 1997 Sverige, Örebro 27 sidor. : huvudsakligen ill. 30 cm