Bara en liten vänlighet

Författare
Gunnar Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1978 Sverige, Helsingborg 40 sidor. 21 cm