Bara för dig - en liten lyrisk bukett

Författare
(Saml. av Christer Topelius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Piccolo, Seelig 1963 Sverige, Stockholm [29] sidor.