Barbro - en människa och hennes villkor

Författare
Monica Jeal Söderberg
(Monica Jeal Söderberg, Barbro Andersson, Gunnar Kylén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Omsorgsförl., Trosa tr. 1995 Sverige, Vagnhärad, Trosa 64 sidor. 24 cm
Omsorgsförl. 1989 Sverige, Vagnhärad 55 sidor. 30 cm 91-86950-13-4