Bark - stories

Författare
Lorrie Moore
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alfred A. Knopf 2014 New York, New York 192 sidor. 978-0-307-59413-6
Faber & Faber 2014 Storbritannien, London 192 sidor. 978-0-571-27390-4
Vintage Contemporaries 2014 USA, New York 192 sidor. 978-0-307-74086-1