Barks viste, Gavas - restaurering av njalla och torvkåta : Svaipa sameby, Arjeplogs kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

Författare
Isse Israelson
(Isse Israelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ájtte 2008 Sverige, Jokkmokk 11 sidor. ill.