Barmark och aftonstjärna - dikter

Författare
Skans Torsten Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1948 Sverige, Stockholm 54 sidor.