Barn - ungdom - idrott - rapport från Idrottens forskningsråds konferens på Bosön i februari 1982

Författare
(Medverkande: Lars-Magnus Engström ... Lars-Magnus Engström och Artur Forsberg (red.))
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Idrottens Forskningsråd, Sveriges riksidrottsförb. 1983 Sverige, Farsta [8], 134 sidor. : diagr., ill., tab. 21 cm
Idrottens forskningsråd, Sveriges riksidrottsförb., Avebe 1982 Sverige, Farsta, Stockholm [8], 122 sidor.] diagr., ill., tab. 21 cm