Barn, barnbok, barnboksförfattare

Författare
Hans Peterson
(Illustrationer av Staffan Lindén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Beyrond 1970 Sverige, Stockholm, Malmö 98 sidor. ill.