Barn i Afrika, Studieplan - vardag bland barn i Kenya och Etiopien

Författare
Berit Härd
(Klara Dahl)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Internationella kivnnoförb. för fred och frihet 1978 Sverige, Stockholm 16 sidor. 21 cm