"Barn med behov av särskilt stöd" i förskolans institution och organisation (BI0) - projektbeskrivning

Författare
(Ingrid Toshach Gustafsson, Bertil Gustafsson, Lisbeth Flising.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Göteborg 58 sidor.