Barn med behov av särskilt stöd - grundbok i specialpedagogik

Många barn har koncentrationssvårigheter, motoriska problem, läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionshinder. Dessa svårigheter blir särskilt märkbara i förskolan och i skolan med de krav som där ställs på sociala, intellektuella och motoriska färdigheter. För att kunna stödja och hjälpa dessa barn krävs gedigna kunskaper om deras problem. Denna bok behandlar de vanligaste formerna av funktionshinder såsom inlärningsproblem, läs- och skrivsvårigheter, språk- och talrubbningar, sociala och emotionella störningar, utvecklingsstörning, hörselskador, rörelsehinder och lättare hjärndysfunktioner.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Sverre Asmervik, Terje Ogden, Anne-Lise Rygvold (red.) översättning: Björn Nilsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2001 Sverige, Lund, Lund 382 sidor. 23 cm 978-91-44-01561-3
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1995 Sverige, Lund, Lund 378 sidor. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1993 Sverige, Lund, Lund 343 sidor. 23 cm