Barn och fyrhjulingar - riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv

Författare
Christina Stave
(Christina Stave, Peter Lundqvist, Eva Göransson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens väg- och transportforskningsinstitut 2017 Sverige, Linköping 99 sidor. (PDF)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan