Barn och religiösa symboler - en studie av åk 4-elevers sätt att uppleva och uppfatta begreppet Gud

Författare
Peter Mörck
(Peter Mörck, Gordon Westling)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Stockholm iv, 174 sidor.