Barn och religionskunskap - en bok om barn och undervisning med utgångspunkt från arbetet i religionskunskap på grundskolans mellanstadium

Författare
Gordon Westling
(Gordon Westling, Sten Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium, Offsettryck 1977 Sverige, Stockholm, Skövde [3], 292 sidor. diagr., ill. 24 cm