Barn och unga i Piagets psykologi

Originaltitel
Children and adolescents : interpretive essays on Jean Piaget Svenska
Författare
David Elkind
(David Elkind övers. av Philippa Wiking fackgranskning: Inger William-Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Beta graf. 1985 Sverige, Stockholm, Lund 224 sidor. 22 cm
Natur och kultur, Dahlberg 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 224 sidor. 21 cm
Natur och kultur, Falkenbergs tr. 1976 Sverige, Stockholm, Falkenberg 164 sidor. 21 cm
Natur och kultur, Svegea 1974 Sverige, Stockholm, Uddevalla 142 sidor.