Barn tecknar världen - att förstå och tolka barns bilder

Författare
(Yvonne Eriksson (red.) medverkande författare: Mia Heikkilä, Ulla Lind, Ulla Martola, Anette Sandberg, Anna Sparrman, Eva Änggård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2014 Sverige, Lund, Estland 163 sidor. ill. 24 cm 978-91-44-08847-1