Barnarps-Kråkebo 1:6 m.fl - arkeologisk utredning, etapp1 inför industriexploatering öster om Torsvik : Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköping : arkeologisk utredning, etapp 1

Författare
Fredrik Engman
(Fredrik Engman & Rickard Wennerberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum 2008 Sverige, Jönköping 15 sidor. ill.