Barnbarnen - roman

Författare
Anna Kajsa Hallgard
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Boktryck 1974 Sverige, Stockholm, Solna, Helsingborg 176 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-34166-9